Achiziții lucrări

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

La procedurile concurențiale de licitație deschisă

COD:  HARGAZGN – 005 – 2023

în scopul atribuirii contractelor de achiziție lucrări, având ca obiect “servicii pentru proiectarea și execuția de conducte de distribuție și racorduri de gaze naturale, în vederea racordării de noi utilizatori la sistemele de distribuție a gazelor naturale operate de către Hargaz Harghita Gaz S.R.L.”

Operatorii economici interesați de aceste contracte sunt invitați să depună oferte întocmite în conformitate cu documentele achiziției, mai jos postate.

  • COD PROCEDURĂ: HARGAZGN – 005 – 2023;
  • OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Prestare servicii de proiectare și execuție conducte de distribuție și racorduri gaze naturale
  • STADIUL PROCEDURII: În derulare
  • JUDEȚE: HARGHITA
  • LOCALITĂȚI: Se regăsesc în documentele: “Situația detaliată a Conductelor ” și “Situația detaliată a Racordurilor”
  • DATA PUBLICĂRII: 29.05.2023
  • VALOAREA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR: 9,592,759 lei, Fără TVA
  • TERMEN SOLICITARE CLARIFICĂRI: 16.05.2023, Ora 17.00
  • TERMENUL PENTRU DEPUNERE OFERTĂ: 03.07.2023, Ora 17.00

Documente aferente :