Aviz juridic

Informaţiile de pe acest site fac obiectul unei denegări de responsabilitate, al unui aviz privind drepturile de autor şi al regulilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Denegare de responsabilitate

Societatea noastră întreţine acest site pentru a facilita accesul celor interesaţi la informaţii legate de activitatea sa. Scopul nostru este să prezentăm la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, societatea nu îşi asumă nici un fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest site.

Aceste informaţii:

  • au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
  • nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
  • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora societatea nu exercită nici un control şi pentru care firma noastră nu îşi asumă nici o responsabilitate;
  • nu constituie o consiliere profesională sau juridică.

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia publicată pe suport de hârtie în Monitorul Oficial este considerată autentică.

Scopul nostru este reducerea la minim a consecinţelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informaţii de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Societatea nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe.

Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea societăţii în contravenţie cu orice condiţii prevăzute de legislaţia internă aplicabilă şi nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislaţia respectivă.

 

Aviz privind drepturile de autor

Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare.

Atunci când este necesară o autorizaţie prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor sub formă de text şi multimedia (sunete, imagini, software, etc.), o astfel de autorizaţie va anula autorizaţia generală de reproducere menţionată mai sus şi va indica în mod clar orice restricţii de utilizare.

 

Protecţia datelor cu caracter personal

Societatea se angajează să respecte viaţa privată a utilizatorilor. Deşi puteţi naviga pe site fără a furniza vreo informaţie personală, în unele cazuri aceste informaţii vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor on-line (Contact, Cariere) solicitate.

Când trimiteţi un email prin butonul “Contact” datele dvs. personale sunt colectate numai în măsura necesară pentru furnizarea unui răspuns.

Datele personale incluse în CV-rile trimise, în cazul în care sunteţi interesaţi să lucraţi alături de noi, vor fi stocate şi folosite numai în acest scop, nefiind divulgate niciunei părţi terţe.

Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea e-mail-ului şi datelor dvs. personale legate de acesta, nu ezitaţi să le includeţi în mesajul dvs.