Cum deveniţi client?

I. În cazul în care pe stradă nu există conductă de gaze

 

Pentru introducerea gazelor naturale prin extinderea conductei de gaze stradale trebuie parcurşi, în condiţiile legii, următorii paşi:

(1)

Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului la sediu sau la unul dintre punctele de lucru în vederea completării Cererii de acord acces pentru persoane fizice (la care se anexează documentele prevăzute).

Pentru persoane juridice: Prezentarea reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite al solicitantului la sediu sau la unul dintre punctele de lucru în vederea completării Cererii de acord acces pentru persoane juridice (la care se anexează documentele prevăzute).

Pentru asociaţii: Prezentarea reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite al solicitantului la sediu sau la unul dintre punctele de lucru în vederea completării Cererii de acord acces pentru asociaţii (la care se anexează documentele prevăzute).

(2) Eliberarea de către societatea noastră a unui răspuns în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii. În funcţie de rezultatul analizei de eficienţă economică a proiectului conductei stradale precum şi a posibilităţilor investiţionale ale societăţii noastre, accesul solicitantului la sistemul de distribuţie poate fi acceptat (prin eliberarea Acordului de acces) sau refuzat. În cazul acceptării, investiţia se suportă integral de către societatea noastră. În condiţiile lipsei fezabilităţii economice a proiectului conductei stradale, solicitantul poate participa, în conformitate cu art. 151,  din Legea  nr. 123/ 10.07.2012 energiei electrice si a gazelor naturale.

În cazul în care solicitantul este interesat în cofinanţarea investiţiei necesare pentru conectarea la sistemul de distribuţie gaze naturale operat de societatea noastră, acesta trebuie să-şi comunice în scris acordul în acest sens. În urma primirii acordului solicitantului de a participa la cofinanţarea lucrărilor necesare, societatea noastră va proceda la efectuarea lucrărilor de proiectare şi la elaborarea proiectului tehnic de realizare a conductelor de distribuţie aferente investiţiei.

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. va suporta costurile legate de realizarea proiectului tehnic (inclusiv acordarea de asistenţă tehnică pe perioada derulării lucrărilor de realizare a investiţiei, precum şi obţinerea avizelor şi Autorizaţiei de construire necesare), aceste costuri urmând a reprezenta cota parte din costurile suportate de societatea noastră în cazul realizării investiţiei. După finalizarea proiectului tehnic societatea noastră îl va informa pe solicitant asupra costurilor totale ale investiţiei precum şi asupra părţii din aceste costuri care ar urma să fie cofinanţată de către solicitant.

Înainte de începerea lucrărilor de investiţie este necesară semnarea unui Contract de cofinanţare între solicitant şi S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A.. După semnarea Contractului de cofinanţare, şi înainte de începerea lucrărilor de realizare a investiţiei, societatea noastră eliberează Acordul de acces.

(3) Dupa obţinerea Acordului de acces, solicitantul depune cererea de racordare la sistemul de distribuţie gaze naturale (pentru persoane fizice şi pentru persoane juridice) la Serviciul Tehic. Această cerere se depune într-un termen limită de 60 de zile de la data obţinerii Acordului de acces (termen după care Acordul de acces îşi pierde valabilitatea). După depunerea cererii de racordare societatea noastră are obligaţia de a comunica tariful de racordare şi, în cazul achitării acestuia, de a pune la dispoziţia solicitantului Contractul de racordare în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de racordare.

(4) Încheierea de către solicitant a Contractului de racordare cu societatea noastră (Conform Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale si Anexei 4 la acesta, aprobat prin HG nr.1043/ 2004 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 693/ 02.08.2004) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de racordare (cu achitarea în prealabil a tarifului de racordare).

(5) După încheierea Contractului de racordare se poate trece la proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare (branşamentului) prin agenţi economici autorizaţi de către ANRE.

(6) După recepţia instalaţiei de racordare (branşamentului), pentru proiectarea şi execuţia instalaţiei interioare de gaze (conform datelor tehnice stipulate în Acordul de acces) solicitantul trebuie să contacteze una din firmele autorizate de ANRE. Proiectul şi execuţia instalaţiei interioare de gaze vor fi realizate pe cheltuiala solicitantului.

(7) După recepţia instalaţiei interioare de gaze naturale solicitantul va avea posibilitatea de a încheia un contract  de furnizare gaze naturale în regim reglementat respectiv nereglementat, în baza căruia va fi montat contorul de gaze şi va începe furnizarea gazelor naturale la noua adresă de consum.

 

II. În cazul în care pe stradă pe stradă există conductă de gaze, dar imobilul nu este racordat

 

Pasul 1. Vă informaţi în legătură cu posibilitatea de racordare.

La solicitarea dvs. (cererea de acord acces – pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice), societatea va emite acordul de acces la sistemul de distribuţie şi va calcula tariful de racordare pentru realizarea branşamentului

Pasul 2. Contractul de racordare.

Pe baza cererii de racordare (pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice) se încheie contracul de racordare cu S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A., şi se achită tariful de racordare calculat conf.  HG. 1043/ 2004.
Tarifele facturate se încasează prin casierie sau bancă.

Pasul 3. Execuţia lucrării de racordare

Lucrările de execuţie a branşamentului sunt realizate de către S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. sau de către firme autorizate ANRE.

Pentru instalaţia interioară trebuie să contactaţi o societate autorizată ANRE pentru lucrări de instalaţii utilizare gaze. Aceasta va întocmi documentaţia necesară, va aviza proiectul şi va participa la recepţionarea de către reprezentantul S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. şi beneficiar, a lucrării executate.

Pasul 4. Punerea în funcţiune

Punerea în funcţiune a instalaţiei va avea loc doar după încheierea Contractului de furnizare (pentru consumatori casnici sau pentru consumatori noncasnici).