Despre noi

Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ SRL, cu sediul social în mun. București, Sectorul 1, Strada VASILE ALECSANDRI, Nr. 4, str. Constantin Daniel, nr.11, et. 2, cladirea A, zona 13, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J 40/21489/2022, având cod de înregistrare fiscală RO 13861940 desfășoară activități autorizate în domeniul distribuției de gaze naturale, în baza Licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale nr. 1829/25.09.2013 emise de A.N.R.E.

Rețeaua de distribuție de gaze naturale operată de HARGAZ HARGHITA GAZ SRL se află în județul Harghita, în localitățile unde deținem dreptul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în baza Contractului de concesiune nr. 101 din 30.06.2003 pentru consecionarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale în localitățile județului Harghita.

Asociatul majoritar al societății HARGAZ HARGHITA GAZ SRL este societatea PREMIER ENERGY SRL – www.premierenergy.roavând o cotă de participare de 99,6765% din capitalul social al societății. Administrarea societății este asigurată de către un consiliul de administrație format din 3 administratori numiți de adunarea generală. Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ SRL este audiată de către KPMG AUDIT SRL din București, România.