Drepturile consumatorilor

Drepturile clientului final de gaz naturale

 

  • să fie alimentat cu gaze naturale, în baza contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu furnizorul, în conformitate cu reglementările ANRE;
  • să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;
  • să solicite şi să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, referitoare la cantitatea de gaze naturale consumata lunar şi anual, exprimată în mc şi MWh, pe perioada prevăzută de lege, fără să i se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
  • să își aleagă și să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, conform procedurii aprobate de ANRE
  • să i se pună la dispoziţie de către furnizor cel puţin două modalităţi de plată, care să îi permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contract;
  • să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii sau ale operatorului de sistem;
  • să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor operatorului de sistem amplasate pe proprietatea sa;
  • să fie notificat de către furnizor în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului şi să fie informat, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, cu respectarea prevederilor contractuale în vigoare, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
  • alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare sau convenite cu furnizorul de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.