Informatii utile

Liberalizarea pieţei gazelor naturale

Liberalizarea pieţei gazelor naturale a reprezentat un obiectiv major pentru dezvoltarea unei pieţe concurenţiale şi integrarea acesteia în piaţa unică europeană.

Piaţa gazelor naturale din România a fost liberalizată gradual, începând cu anul 2001.

De la 1 ianuarie 2007, piaţa este deschisă integral pentru consumatorii noncasnici.

La 1 iulie 2007, piaţa a fost liberalizată integral pentru toţi consumatorii.

A fost adoptat Regulamentul privind furnizorul de ultimă instanţă (Decizia ANRGN nr. 1000/24.08.2006), care reprezintă o garanţie pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţii consumatorilor în contextul liberalizării integrale a pieţei gazelor naturale la 1 iulie 2007.


Avantajele gazului metan

PRACTIC

Mulţi combustibili au o utilizare parţială. Gazul metan este apt pentru toate întrebuinţările. Pentru a încălzi casa Dvs., dacă folosiţi un alt combustibil decât gaz metan, sunteţi obligat să folosiţi rezervoare sau recipiente, riscând să rămâneţi “pe uscat” tocmai când frigul este mai puternic. Gazul metan în schimb, datorită uşurinţei cu care este controlat, permite o automatizare completă a instalaţiilor şi folosirea aparatelor economice si sigure.

ECOLOGIC

Gazul metan este unul dintre combustibilii cei mai ecologici, pentru că arderea sa nu produce substanţe corozive şi poluante. Costurile de întreţinere ale arzătoarelor de gaz metan sunt,  modeste faţă de cele ale arzătoarelor ce funcţionează cu alţi combustibili… şi cerul rămâne curat.

CONFORTABIL ŞI SILENŢIOS

Gazul metan, prin ardere, dezvoltă o căldură uniformă în mediu, conform temperaturii dorite, cu silenţiozitate maximă.


Instrucţiuni pentru utilizarea gazelor naturale

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare.

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani.
Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situaţii:
a) în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
b) după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

În cazul situaţiilor de la punctele a) si b), consumatorul are obligaţia de a anunţa operatorul licenţiat de distribuţie gaze naturale înainte de reutilizarea instalaţiei.
Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictete urmatoarele instructiuni:

1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

– ventilarea încăperilor în care funcţionează aparatele de utilizare; în centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă;
– controlul tirajului aparatelor racordate la cos; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc);
– controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare; daca robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului se face numai dupa aerisirea completă;
– asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului de utilizare (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc);
– verificarea funcţionării aparatului de automatizare, după caz;
– ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

2. La aprinderea focului în aparate de utilizare neautomatizate şi arzătoare, se fac următoarele operaţiuni:

– aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;
– apropierea aprinzătorului de arzător;
– deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.
Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrite, hârtie etc. Aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.

3. Stingerea focului:

Stingerea focului la aparatele de utilizare racordate cu furtun se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea furtunului; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.
În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul agenţilor economici si al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

4. Indicatii speciale:

La utilizarea gazelor naturale este interzis:
– aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj;
– lăsarea focului nesupravegheat la aparatele neautomatizate;
– obturarea coşului de fum al aparatelor de utilizare;
– modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobari legale şi prin persoane neautorizate;
– dormitul în încăperi cu focul aprins;
– dormitul în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la cos ( resou, aragaz etc).

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:
– se sting toate focurile
– se deschid toate uşile şi ferestrele;
– nu se aprinde nici o sursă de foc;
– nu se manevrează aparate electrice;
– nu se doarme în astfel de încăperi;
– se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la numărul de telefon: 0266/219.065.

Verificarea eventualelor scăpari de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă.

NU UITATI !

Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu.

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte.