Notificare

Notificare privind eliminarea preţurilor finale reglementate pentru consumatorii noncasnici

 

Stimate Client,

HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Gabor Aron nr. 1/a, parter, ap.1, jud. Harghita, telefon 0266-219.899, fax 0266-219.899 cod fiscal RO 13861940, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J19/143/2001, având contul IBAN nr. RO19 BTRL 0210 1202 2417 60XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Director General Kele József, în calitate de furnizor de gaze naturale, potrivit prevederilor Ordinului nr.107 din 22.10.2014 emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei publicat în Monitorul Oficial al României nr.780/27.10.2014, Partea I, care a intrat în vigoare la data de 01 noiembrie 2014, referitor la stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici în perspectiva eliminării prețurilor finale reglementate, vă comunicăm următoarele:

Societatea Dvs., în calitate de client noncasnic ce nu și-a exercitat dreptul de eligibilitate şi nu a optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim negociat, are obligatia de a respecta prevederile Ordinului ANRE nr.107/2014 mai sus mentionat.

Astfel:

– potrivit prevederilor art.179 alin.2 lit.a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ANRE nr.106/2014 începând cu data de 1 ianuarie 2015 a încetat aplicabilitatea prețurilor finale reglementate pentru clienții noncasnici;

– în calitate de client noncasnic care nu și-a exercitat dreptul de eligibilitate vi se asigură furnizarea gazelor naturale până la data de 31 august 2015 în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.107/2014;

– în calitate de client noncasnic, societatea dvs. are obligația de a-și exercita dreptul de eligibilitate și să încheie contract de vânzare – cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat;

contractul de vânzare – cumpărare se poate încheia fie prin acceptarea ofertei tip pe care o găsiți atașată prezentei notificări, fie prin negociere directă a prețului și a condițiilor comerciale;

– în cazul neacceptării ofertei noastre, aveți următoarele posibilități:

i. Posibilitatea exercitării dreptului de eligibilitate prin încheierea unui nou contract prin negocierea acestuia cu furnizorul actual sau schimbarea furnizorului de gaze naturale – „Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale” se găsește publicată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

ii. Asigurarea furnizării gazelor naturale de către furnizorul actual în baza contractului de furnizare a gazelor naturale atașate prezentei la prețul din oferta tip atașată.

– în cazul în care până la data de 1 septembrie 2015 nu vă veți exercita dreptul de eligibilitate și nu încheiați cu societatea noastră sau cu un alt furnizor un contract de vânzare-cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat respectiv nu ne comunicați refuzul de semnare a contractului atașat sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, începând cu data susmenționată contractul atașat se consideră acceptat tacit în conformitate cu prevederile art.51 alin(3) din Ordinul ANRE nr.107/2014

Anexat vă transmitem:

oferta tip pentru furnizarea gazelor naturale

contractul de vânzare – cumpărare gaze naturale propus spre semnare

 

Având în vedere informațiile prezentate vă așteptăm la unul din sediile noastre:

 

Odorheiu Secuiesc , Str. Gabor Aron nr. 1/a/1, parter
Tel. 0266/219.899

Miercurea Ciuc, Str. Marton Aron nr.21
Tel. 0266/312.960

Bălan, Str. 1 Decembrie 1918, Bloc 8A, parter
Tel. 0266/330.014

Gheorgheni, Cartierul Florilor, bl.49 E1
Tel. 0266/361.031