Noua factura Hargaz

Factura de gaze se întocmește în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale reglementărilor legale specifice din domeniul gazelor naturale și valoarea acesteia se calculează pe baza cantităţii de energie livrată fiecărui consumator, determinată prin înmulţirea consumului de gaze (exprimat în m3) cu puterea calorifica superioară, în conformitate cu Ordinul nr.62/24.06.2008 şi Ordinul 115/2008 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Pe factură sau în documentele anexate acesteia se specifă:
– adresa din actul de identitate sau adresa sediului social al clientului
– adresa poștală dacă este cazul, dacă consumatorul a specificat o altă adresă pentru comunicarea corespondenței
– adresa locului de consum conform contractului încheiat cu furnizorul
– elementele componente ale prețului final, cu precizarea celor care sunt reglementate
– modul de determinare a consumului facturat, respectiv prin citire directă, autocitire sau estimare consum
– informații privind dreptul clientului de a schimba furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale
– informații privind modalitățile de transmitere a plângerilor.

În conformitate cu prevederile Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică, în calitate de consumator, aveți dreptul să vi se pună la dispoziție, cel puțin o dată pe an, într-o factură de gaze sau într-o anexă datele următoare:
– comparaţii între consumul actual şi consumul din anul anterior, preferabil sub formă grafică;
– datele de contact (adresele de site-uri de internet) ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde puteți obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice;
– adresa de site în care se găsesc, într-o formă clară şi uşor de înţeles, consumurile de energie electrică ale clienţilor finali etalon, pe categorii de consum, în cazul în care astfel de site-uri există;
Totodată aveți dreptul să primiți, în baza unei cereri scrise transmise furnizorului de gaze informații privind costul actual şi cel estimat al energiei electrice, în timp util şi într-un format uşor de înţeles, în baza cărora să aveți posibilitatea de a compara diferite oferte pentru condiţii identice/similare.

Noua factură „Hargaz” de la MC la KWH

Începând cu data de 1 iulie 2008, S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. a introdus sistemul de facturare a consumului de gaze naturale exprimat în unităţi de energie (lei / kwh), ca şi în cazul energiei electrice, în conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004. Astfel, modul de facturare a consumului se va modifica după cum urmează: pe factură cantitatea gazelor consumate va apărea, nu în mc, ci în kwh, care vor exprima energia produsă prin arderea gazelor consumate. Măsura este impusă de reglementările adoptate de România în scopul alinierii serviciilor publice la nivelul celor din Uniunea Europeană.

Care sunt actele normative ce motivează schimbarea?

 • Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/55/CE – piaţa internă în sectorul gazelor naturale.
 • Legea gazelor nr. 351/2004
 • Ordinul Președintelui ANRE 62/24.06.2008 privind Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacţionate în România.
 • Codul Fiscal

Avantajele facturării în kwh:

 •  Acest sistem introduce un parametru nou: parametrul de calitate, pe lângă cel cantitativ care se practica până în prezent;
 •  Comparaţia între diferitele sisteme de încălzire (ex: cu gaze naturale, cu energie electrică) se va face mult mai uşor, de către consumator.

Cum se determină cantitatea de energie consumată?

Pentru a determina cantitatea de energie consumată în urma utilizării gazelor naturale, volumul în mc este înmulţit cu puterea calorifică superioară, conform formulei:

E     =   V   x   PCs
(kwh)   (mc)   (kwh/mc)

Energia consumată, în kwh, exprimă energia produsă prin arderea gazelor naturale consumate.

PCS : Puterea Calorifică Superioară a gazelor naturale (kwh / mc), indică energia totală degajată în aer prin arderea completă a unui mc de gaz.

Determinarea Puterii Calorifice Superioare (PCS)

 • Valorile PCS sunt determinate pentru fiecare zonă şi sunt transmise lunar companiei S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A., în format electronic, în conformitate cu Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacţionate în România.
 •  Criteriile pe baza cărora este calculată PCS au fost reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementarea în Domeniul Energiei.


Unde şi cum puteţi plăti factura HARGAZ?

Plata contravalorii facturii reprezentând servicii de furnizare a gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către furnizor sau în alt termen stabilit în contractul încheiat cu furnizorul. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

 

Puteţi plăti factura dumneavoastră alegând una din următoarele variante:
 • Prin virament bancar, în conturile:
Banca
Localitate
Cod IBAN
BCR
Odorheiu Secuiesc
RO41 RNCB 0156 0152 8250 0001
OTP
Odorheiu Secuiesc
RO16 OTPV 2610 0007 7155 RO01
TREZORERIE
Odorheiu Secuiesc
RO08 TREZ 3525 069X XX00 1421
Vă rugăm să menţionaţi Codul de client şi numărul facturii pe ordinul de plată, pentru ca plata să poată fi alocată contului dvs.

 

 • În numerar la caseriile societăţii dina. Odorheiu Secuiesc, Str. Gabor Aron nr. 1/a, parter, ap.1
  b. Miercurea Ciuc, Str. Progresului nr. 16
  c. Bălan, Str. 1 Decembrie, Bloc 8A, parter
  d. Gheorgheni, Cartierul Florilor, Bloc 49, sc.E, ap.1
 • La subunităţile Poştei Române din judeţul Harghita
Este obligatorie prezentarea facturii. Vă recomandăm păstrarea chitanţei.