Număr de telefon apelabil gratuit 08008 – HARGAZ | 08008 – 42742
Meniu principal

Obtinerea accesului

Accesul persoanelor interesate la sistemul de distribuție a gazelor naturale se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin HG nr.1043/2004.

Solicitanții/utilizatorii sistemului de distribuție a gazelor naturale au posibilitatea de a se adresa societății noastre în una dintre următoarele situații:

 • pentru realizarea unei noi instalaţii de racordare (branşament nou, reamplasare sau redimensionare a branşamentelor existente);
 • modificarea unor elemente de natură tehnică, precizate printr-un document emis anterior de către operatorul SD, respectiv:
  • suplimentarea debitului instalat;
  • separarea unor consumatori racordaţi iniţial prin instalaţie de racordare unică;
  • schimbarea tipului de aparate de utilizare fără depăşirea debitului aprobat;
 • modificarea unor elemente de natură administrativă ale utilizatorului, cu menţinerea parametrilor precizaţi printr-un document emis anterior de către operatorul SD, respectiv:
  • schimbarea denumirii utilizatorului;
  • preluarea clădirii racordate la SD prin cumpărare, concesionare, închiriere, divizare etc.;
  • modificarea încadrării consumatorului, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru realizarea accesului la sistemul de distribuție al unui solicitant/utilizator se parcurg două etape:

I. rezervarea de capacitate în sistemul de distribuție pentru solicitant/utilizator;

II. racordarea la sistemul de distribuție.

Etapele racordării la sistemul de distribuție sunt următoarele:

a) depunerea de către solicitant/utilizator a cererii de racordare: termenul-limită de depunere a cererii de racordare este de 60 de zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces;

b) încheierea contractului de racordare cu operatorul licenţiat al serviciului de distribuţie;

c) achitarea de către solicitant/utilizator a tarifului de racordare;

d) proiectarea şi executarea instalaţiei de racordare realizate de către operatorul de distribuţie sau prin intermediul agenţilor economici autorizaţi de ANRE;

e) recepţia sau punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare de către operatorul operatorul de distribuție.

 

Etapele obţinerii accesului la Sistemul de Distribuţie gaze naturale (SD)

 

Depunerea cererii de acord acces la sediul operatorului

SD S.C HARGAZ HARGHITA GAZ S.A – formular tipizat

 

Cererea de acord acces este insotita de următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

 • copie de pe B.l/C.l
 • copie de pe actul de proprietate al locuinţei
 • acordul proprietarului (după caz)

Pentru persoane juridice:

 • copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului
 • copie de pe B.l/C.l al reprezentantului legal
 • copie de pe actul de deţinere al spaţiului
 • acordul proprietarului (după caz)
 • plan de situaţie scara 1:500 releveu imobil în 2 exemplare

Pentru asociaţii de locatari/proprietari:

 • copie după actul de constituire al asociaţiei
 • copie de pe B.l/C.l al reprezentantului legal
 • schema sau plan de situație scara 1:500 releveu în 2 exemplare

Soluționarea cererii de acord acces se face după analiza documentaţiei depuse si achitarea de către solicitant al tarifului de analiza și elaborare acord acces.

Tarif de analiza si elaborare acord acces*:
 • Persone fizice – 10 lei
 • Persone juridice – 60 lei
 • Asociaţii de locatari/proprietari – 30 lei

*tariful este conform regulamentului de acces la SD H.G 1043/2004/Anexa 2

Emiterea acordului de acces de către operatorul SD S.C HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. – in termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de acord acce (acordul de acces este valabil 12 luni de la data emiterii).
 • Depunerea cererii de racordare la sediul operatorului SD S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A. – formular tipizat
 • Termenul limita de depunere al cererii de racord SD este de 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces
 • Incheierea contractului cadru de racordare la SD si achitarea tarifului de racordare. Tariful de racordare se calculează conform algoritmului stabilit in regulamentul de acces la SD H.G. 1043/2004/Anexa 5
 • Programarea/Executia/Receptia lucrărilor