Oferta tip de furnizare gaze naturale – casnici

OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE

CLIENȚI CASNICI

Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de distribuţie

Preț final

Lei/MWh fără TVA

C.1 cu un consum anual de până la 280,00 MWh/an, din care:

263.24

Noul contract va intra în vigoare începând cu data de 01.10.2021.

Preţul afișat la fiecare categorii include tarifele și taxele următoarelor servicii reglementate de ANRE: transport, distribuţie şi înmagazinare subterană a gazelor naturale. Preţul din noul contract se va actualiza în mod automat în urma modificării actelor normative, care vor fi aduse tarifelor reglementate de distribuție, transport şi înmagazinare de către ANRE, conform prevederilor legale în vigoare. Aceste tarife se regăsesc actualizate la adresa: https://hargaz.ro/tarife-pentru-servicii/.

Valabilitate ofertă-tip 27.08.2021 – 31.12.2021
Perioadă valabilitate preț 27.08.2021 – 31.12.2021
Durată contract, condiţii de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului Contractul de furnizare gaze naturale se încheie pe perioadă nedeterminată. Contractul încetează la termenul în care este notificată intenţia de încetare, prin denunţare unilaterală, în termen de 30 de zile de la data notificării, reziliere sau de drept. În caz de schimbare a furnizorului se va avea în vedere termenul legal prevăzut în Procedura de schimbare furnizor.
Modalităţi de acceptare ofertă-tip online, accesând pagina hargaz.ro/contact.

poştă/curier prin transmiterea formularului de ofertă tip completat şi semnat la cel mai apropiat centru de relaţii clienţi;

în oricare centru de relaţii clienţi HARGAZ (daca acestea sunt deschise)

Modalităţi de transmitere factură Prin poștă.
Termen de plată factură 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.
Modalităţi şi condiţii de plată factură * Prin virament bancar, în conturile:

TRANSILVANIA- M.CIUC, CONT IBAN:RO19BTRL0210120224170XX

BCR-ODORHEIU SECUIESC, CONT IBAN: RO41 RNCB 0156 0152 8250 0001

OTP- ODORHEIU SECUIESC, CONT IBAN: RO16 OTPV 2610 0007 7155 RO01

TREZORERIE-MIERCUREA CIUC, CONT IBAN:

RO75TREZ3515069XXX000568

Vă rugăm să menţionaţi Codul de client şi numărul facturii pe ordinul de plată, pentru ca plata să poată fi alocată contului dvs.

* În numerar la caseriile societăţii din: mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Petofi Sandor, nr. 9, etaj 1-2, ap.4, jud. Harghita;
b. mun.Miercurea Ciuc, Str.
Márton Áron nr. 21, jud. Harghita;
c. orașul Bălan, Str. 1 Decembrie, Bloc 8A, parter, jud. Harghita;
d. mun. Gheorgheni, Cartierul Florilor, Bloc 49, sc.E, ap.1, jud. Harghita;

* Aplicația PaGo pe telefoane mobile

* Prin partenerii Hargaz : PayPoint, MobileDistribution ( UnDoi ).

Garanţii solicitate HARGAZ își rezervă dreptul de a solicita garanții legale de la clienți , în raport de riscurile identificate în urma analizării documentelor în vederea executării obligațiilor de plată a prețului gazelor naturale. Tipul şi cuantumul garanţiei vor fi stabilite ulterior de părţile contractante.
Documente schimbare titular Identificare loc de consum: …………………………

persoană fizică: act de identitate, act de proprietate/folosinţă spaţiu. Suplimentar, dacă spaţiul e deţinut de mai mulţi proprietari mai ai nevoie de acordul lor şi de copiile actelor de identitate. De asemenea, dacă nu eşti tu proprietar, ai nevoie să încarci acordul scris al acestuia şi actul lui de identitate.

persoană juridică: act de identitate reprezentant legal, copie CUI, act de proprietate/folosinţă spaţiu, declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că locul de consum este destinat consumului casnic şi alte documente justificatoare, dacă este cazul.

asociaţie de proprietari: act de identitate reprezentant legal, copie CIF, copie Hotărâre Judecătorească de înfiinţare a asociaţiei de proprietari.