Pretul gazului

Stabilirea pretului gazelor naturale

Piaţa gazelor naturale din România este supusă reglementarilor ANRE. Astfel stabilirea preţurilor şi tarifelor se face conform prevederilor legale în vigoare.

Preţul final (preţul de vânzare către consumator) al gazelor naturale este compuns din: preţul de achiziţie al gazelor naturale din producţia internă şi din import, tariful de transport, tariful de distribuţie şi cel de furnizare. Tarifele de transport, distribuţie şi furnizare şi preţul final sunt reglementate de către ANRE.

Pentru stabilirea tarifului de distribuţie şi furnizare, societatea prezintă un raport asupra costurilor de operare şi de capital, în funcţie de aceste costuri (aprobate de către ANRE) şi de volumele de gaze distribuite şi furnizate se stabileşte tariful   de distribuţie şi furnizare al operatorului.

 


 

Pretul gazului

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 133/2018 emis de ANRE, începând cu 01.08.2018 preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, aplicate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ S.A, sunt următoarele:

Pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei:

Categoria de consumatori conectaţi la sistemul de distribuţieRON / MWh
C.1. Cu un consum până la 280 MWh124.98

Preţurile finale reglementate nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

 


 

Acciza

Începând cu 1 ianuarie 2007, conform dispoziţiilor Codului Fiscal, pe factura de gaze naturale a fost introdusă acciza pe gazele naturale consumate. În anul 2009, preţul accizei este de 0,17 euro/1GJ consumat în scop comercial şi 0,27 euro/1GJ consumat în scop necomercial.

Conform aceloraşi dispoziţii, acciza se aplică tuturor categoriilor de consumatori finali de gaze naturale, mai puţin cazurilor exceptate, şi anume, consumatori casnici şi categorii defavorizate, cum sunt: instituţii de învăţământ, de sănătate, asistenţă socială, organizaţii de cariate, lăcaşuri de cult, producători de energie electrică – în anumite condiţii..