Rapoarte de performanta

Raport cu privire la nivelul de realizare a indicatorilor generali de performanţă, pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, corespunzători anului 2014

 

A. Indicatori de performanţă anuali

Numarul articoluluiObiectivRealizat 2014
Art. 11 IPA1 Procesarea cererilor de contractare90 %100 %
Art. 12 IPA2 Raspunsuri la solicitarile consumatorilor95 %100 %
Art. 13 IPA3 Reluarea furnizarii95 %100 %
Art. 14 IPA4 Informatii cu privire la indicatorii de performanta100 %100 %

 

B. Date generale privind activitatea furnizorului

 

Numarul de solicitari privind incheierea contractelor de furnizare negociata a gazelor naturalecasnici0noncasnici4
Numărul de contracte de furnizare negociată a gazelor naturalecasnici0noncasnici4

Numărul total de consumatori cărora li s-a limitat/întrerupt furnizarea ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de plată35
Numărul total de consumatori cărora li s-a limitat/întrerupt furnizarea şi care şi-au îndeplinit obligaţiile de plată32
Numărul total de consumatori cărora li s-a limitat/întrerupt furnizarea, care şi-au îndeplinit obligaţiile de plată şi cărora li s-a reluat furnizarea în termen de 24 de ore32

 

Raport cu privire la penalităţile aplicabile în cazul nerespectării indicatorilor de performanţă garantaţi, corespunzători anului 2014

Indicatorul de performanta (Numarul articolului)Nivelul penalitatilor platite
IPG1 Rezolvarea solicitarilor de acces in vederea racordarii la SD (art. 6)
IPG2 Realizarea instalatiei de racordare la SD a solicitantilor de acces [art. 7 alin. (1) lit. b)]
IPG2 Realizarea instalatiei de racordare la SD a solicitantilor de acces (art. 71)
IPG2 Realizarea instalatiei de racordare la SD a solicitantilor de acces (art. 72)
IPG3 Reamenajarea terenurilor afectate de executia unor lucrari la obiectivele aferente SD [art. 8 alin. (4)]
IPG4 Obligatia de notificare/informare privind data si ora reluarii prestarii serviciului [art. 9 alin. (1) lit. a) si b)]
IPG4 Obligatia de informare privind data si ora reluarii prestarii serviciului [art. 9 alin. (1) lit. c)]
IPG5 Reluarea prestarii serviciului in urma unei intreruperi neplanificate [art. 10 alin. (1)]
IPG51 Repetarea intreruperilor neplanificate din cauza neindeplinirii obligatiilor OSD (art. 101)
IPG6 Notificarea intreruperilor planificate [art. 11 alin. (1)]
IPG7 Reluarea prestarii serviciului in urma unei intreruperi planificate [art. 12 alin. (1)]
IPG71 Rezolvarea solicitarilor cu privire la masurarea cantitatilor de gaze naturale [art. 121 alin. (2) si (3)]
IPG8 Realizarea obligatiei de plata a penalitatilor datorate in conformitate cu standardul de performanta [art. 13 alin. (1)]

 Raport cu privire la durata medie a întreruperilor, corespunzători anului 2014

Nr. articoluluiDurata medieOre/Consumator
Art. 24 – (3) lit.b) Durata medie a intreruperilor programate pe consumator, in anul calendaristic precedent5,0
Art. 24 – (3) lit.c) Durata medie a intreruperilor neprogramate pe consumator, in anul calendaristic precedent2,118