Raport de performanta 2016

Indicatori de performanta perioada 01.01.2016-30.09.2016

Anexa 2 (Anexa nr. 3 la Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale)

Indicatorul de performanta (nr. articolului)

Obiectiv

Realizat

IGP1 – Rezolvarea solicitarilor de acces in vederea racordarii la SD (art. 14)

98%

100%

IGP2 – Notificarea consumatorului in legatura cu intreruperile planificate si neplanificate ale serviciului [art. 15 alin. (1) si (2)]

95%

100%

IGP3 – Obligatiile OSD de informare a solicitantilor/consumatorilor decurgand din alte reglementari ale autoritatii [art. 16 alin. (1)]

95%

100%

IGP6 – Indicatori de siguranta

Maximum %

Procentul anual de conducte supuse controlului [art.19 alin. (1), lit.(a)]

Conducte subterane din otel

x < 0,025

100

15,574

0,025 < x < 0,25

50

0,25 < x < 1

25

x > 1

8,3

Conducte din otel supraterane

100

15,574

Conducte din polietilena cu vechime < de 2 ani

50

15,574

Conducte din polietilena cu vechime > de 2 ani

100

15,574

Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze localizate pe un kilometru de retea verificata [art. 19, alin. (1), lit. (b)]

0,8 (*)

0,013

Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizarilor unor terti pe un kilometru de retea [art. 19, alin.

(1), lit. (c)]

0,1

0

Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze cauzate de actiunea unor terti pe un kilometru de retea [art. 19, alin. (1), lit. (d)]

0,039

(*) In calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanatiile de gaze naturale constatate in posturile de reglare-masurare.

NOTA:

x” reprezinta numarul de defecte/kilometru de conducta, constatate in anul anterior celui pentru care se face raportarea.

IGP 5 – Tel Verde pentru consumatori

Numar de telefon de urgent, netaxabil, accesibil 24/24

0800842742

Numarul total de apeluri primite la numarul de urgenta, din care

0

Defectiuni ale instalatiei de utilizare

0

Defectiuni legate de functionarea sistemului de distributie( conducte, bransamente, PRM)

0

Si altele

0

Toate problemele sesizate de catre consumatori prin serviciul telefonic permanent au fost remediate prin interventia echipei tehnice din cadrul S.C. Hargaz Harghita Gaz S.A.

IGP8 – Realizarea obligatiei de plata a penalitatilor datorate in conformitate cu standardul de performanta, mentionam ca S.C. Hargaz Hargita Gaz S.A. nu a achitat penalitati pentru nerespectarea termenelor prevazute in standardul de performanta deoarece toate termenele au fost respectate.

Data : 26.10.2016

Director General, Kele József

Director Tehnic, Kovács Domokos