Raport de performanta

Raport cu privire la nivelul de realizare a indicatorilor generali de performanţă, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, corespunzători anului 2014

Indicator de performanta (nr. articolului)ObiectivRealizat 2014
IGP1 Rezolvarea solicitarilor de acces in vederea racordarii la SD (art. 14)98%99,13%
IGP2 Notificarea consumatorului in legatura cu intreruperile planificate si neplanificate ale serviciului (art. 15 alin. (1) si (2))95%100%
IGP3 Obligatiile OSD de informare a solicitantilor / consumatorilor decurgand din legatura cu alte reglementari ale ANRE (art. 16 alin (1))95%100%
IGP4 Informatii privind standardele de performanta (art. 17)100%100%
IGP6 Indicatori de sigurantaMax %15,577
Procentul anual de conducte supuse controlului [art.19 alin.(1) lit.(a)]
Conducte din otel subterane
– x < 0,025100
– 0,025 < x < 0,2550
– 0,025 < x < 12514,067
X > 18,3
Conducte din otel supraterane10015,577
Conducte din polietilena cu vechime < de 2 ani5015,577
Conducte din polietilena cu vechime > de 2 ani10015,577
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze, localizate pe un kilometru de retea verificata [art. 19 alin. (1) lit. (b)]0.8(*)0.0044
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizarilor unor terti pe un kilometru de retea verificata [art. 19 alin. (1) lit. (c)]0,10.00
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze, cauzate de actiunea unor terti pe un kilometru de retea [art. 19 alin. (1) lit. (d)]0.1138

(*)In calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanatiile de gaze naturale constatate in posturile de reglare-masurare.

NOTA: „x” reprezinta numarul de defecte/kilomteru de conducta, constatate in anul anterior celui pentru care se face raportarea.