Schimbarea furnizorului

Schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale

 

Începând cu data de 1 iulie 2007, România şi-a deschis, spre concurenţă, piaţa gazelor naturale, astfel încât consumatorii casnici pot opta pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale prin trecerea de la un consum reglementat, iniţial, la un consum negociat.
Potrivit Metodologiei de schimbare a furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 47/2007 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 22 noiembrie 2007, etapele procesului de schimbare a furnizorului, sunt următoarele:

 

1. Alegerea noului furnizor de gaze naturale
Pe pagina de internet a ANRE, www.anre.ro, precum şi la sediile operatorilor de distribuţie puteţi găsi lista furnizorilor licentiaţi de gaze naturale. Consultând această listă, luaţi legătura cu unul dintre aceştia, negociaţi preţul şi clauzele contractului de furnizare a gazelor naturale.

 

2. Încheierea contractului cu noul furnizor şi rezilierea contractului cu actualul furnizor
În urma negocierii şi a stabilirii, de comun acord, a preţului şi a clauzelor încheiaţi contractul de furnizare a gazelor naturale, luând în considerare termenul de preaviz necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu actualul furnizor. Notificaţi, în scris, actualului furnizor intenţia dumneavoastră de reziliere a contractului de furnizare încheiat cu acesta, respectând termenul şi condiţiile de denunţare unilaterală, prevăzute în contract.

 

3. Achitarea tuturor obligaţiilor de plată faţă de actualul furnizor
Achitaţi toate facturile emise de către actualul furnizor, mai puţin cele care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată. În caz contrar s-ar putea ca schimbarea furnizorului să nu se producă, furnizorul actual putând refuza rezilierea contractului până la plata facturilor restante.

 

4. Determinarea indexului contorului
Distribuitorul împreună cu noul furnizor, vor consemna într-un proces verbal, indexul contorului dumneavoastră. Această citire şi consemnare va fi efectuată în ziua stabilită cu noul furnizor ca dată a schimbării, respectiv în ziua în care acesta începe să vă vândă gaze naturale.

Schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

Schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale se realizează potrivit Metodologiei din 8 mai 2008 privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale, aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr.47/2008.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului sunt identice cu cele prezentate în privința schimbării furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale.

Consumatorul noncasnic de gaze naturale are posibilitatea să încheie contractul de furnizare negociată cu furnizorul nou în următoarele variante:

a) cu servicii incluse, prin includerea în preţul final, pe lângă preţul de furnizare negociată a gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, după caz, a tarifului de transport, de distribuţie – pentru consumatorii conectaţi în sistemul de distribuţie, şi de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) fără servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată la preţul de furnizare negociată.
În situaţia prevăzută la lit. a), încheierea, după caz, a contractelor de transport, distribuţie sau înmagazinare cade în sarcina noului furnizor. În situaţia prevăzută la lit. b), încheierea, după caz, a contractelor de transport, distribuţie sau în magazinare cade în sarcina consumatorului.

PROCESUL DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI NU PRESUPUNE PLATA NICIUNEI TAXE.