Sinteza obligatiilor – ditributie

Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

 

Mai jos veţi găsi sinteza Obligaţiilor Operatorului Sistemului de Distribuție ce decurg din Standardul de Performanţă pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale

 

Principalele obligaţii ale operatorului sistemului de distribuție care decurg din

STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ

 

pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale,  conform Deciziei Peședintelui ANRE nr.1361/2006, sunt următoarele:

– de a răspunde cererilor scrise ale solicitanților de acces în vederea racordării la sistemul de distribuție, în termenul prevăzut de lege

– de a asigura începerea și finalizarea lucrărilor de racordare și punerea în funcțiune a instalației de racordare în termenele prevăzute de lege și contractul de racordare încheiat cu solicitantul

– de a reamenaja terenurile terților afectate în urma execuției lucrărilor la obiectivele aferente sistemului de distribuție sau de a despăgubi proprietarul în cazul în care terenul nu poate fi readus la starea inițială

– de a notifica consumatorii în termenele și condițiile prevăzute de lege în cazul întreruperilor planificate și/sau neplanificate ale serviciului de distribuție din cauza unor situații de urgență și de a asigura reluarea prestării serviciului în termenul comunicat consumatorului

– de a răspunde sesizărilor consumatorilor cu privire la funcţionarea, înlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului şi altele asemenea în termenul prevăzut de lege

– de a plăti penalitățile datorate conform prevederilor standardului de performanță în cazul neîndeplinirii obligațiilor care îi revin

În calitate de consumator aveți dreptul de a adresa operatorului sistemului de distribuție reclamații în legătură cu nerespectarea obligațiilor conform standardului de performanță al serviciului de distribuție a gazelor naturale, în termen de 30 de zile de la data la care considerați că nu a fost îndeplinită vreo sarcină conform standardului în cauză.

Societatea noastră se preocupă constant de identificarea, înţelegerea şi satisfacerea aşteptărilor dumneavoastră, în calitate de consumatori, şi vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru a vă oferi servicii de calitate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

Pentru preluarea eventualelor sesizări și/sau reclamații venite din partea dvs., puteți apela la centrul de relații cu publicul de la sediul societății noastre:

Departament petiții

Odorheiu Secuiesc, Str. Gabor Aron nr. 1/a, parter, ap. 1, jud. Harghita, C.P: 535600

Program de lucru: în zilele lucrătoare între orele 08:00 – 16:00

Număr telefon Dispecerat şi Urgenţe Gaze  – 0266/219.065 – tarif normal în reţeaua Romtelecom;

Număr de telefon apelabil gratuit, apelabil permanent: 08008 – HARGAZ respectiv 08008 – 42742

 

 

PENALITĂŢI DATORATE CONSUMATORILOR DE GAZE NATURALE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII, RESPECTIV NEREALIZĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PREVĂZUŢI DE STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE GAZE NATURALE

Obligatia furnizoruluiTermenPenalităţi care trebuie plătite consumatorului pentru neîndeplinire obligaţiei în termen
Să răspundă la orice solicitare primită din partea oricărui solicitant/consumator, având ca obiect încheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementată/negociată a gazelor naturale15 zile de la inregistrarea solicitării30 RON
În cazul depăşirii termenului de 15 zile, pentru fiecare zi suplimentară, dar nu mai mult de 15 zile5 RON
Să răspundă sesizărilor adresate în scris de consumatori cu privire la facturi, explicând acestora conţinutul facurilor şi, în cazul în care solicitarea consumatorilor se dovedeşte a fi întemeiată, de a proceda la recalcularea facturilor15 zile de la inregistrarea solicitării30 RON
În cazul depăşirii termenului de 15 zile, pentru fiecare zi suplimentară5 RON
Să raspunde sesizărilor oricărui consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate, să analizeze sesizarea primită şi să comunice în scris consumatorului rezultatul acestei analize, inclusiv prin transmiterea, după caz, a celui mai recent buletin de analiză cromatografică, determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare15 zile de la inregistrarea solicitării50 RON
În cazul depăşirii termenului de 15 zile, pentru fiecare zi suplimentară10 RON
Raportare standard furnizare pentru anul 201330 zile de la inregistrarea solicitării30 RON
În cazul depăşirii termenului de 30 zile, pentru fiecare zi suplimentară5 RON
Să efectueze plata penalităţilor prevăzute mai sus, în cazul nerespectării termenelor de răspuns menţionate sau să informeze în scris consumatorul/solicitantul în legătură cu penalităţile datorate. Această prevedere nu se aplică în cazul în care există un litigiu între furnizor şi solicitant/consumator cu privire la obligaţia furnizorului de a efectua plata respectivă, iar litigiul a făcut obiectul unei reclamaţii depuse la ANRE sau al unei soluţionări în faţa unei instanţe judecătoreşti20 zile de la data la care obligaţiile furnizorului au devenit scadente150 RON