Sinteza obligatiilor

Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

 

Obligaţiile furnizorului de gaze naturale care decurg din

STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ

pentru activitatea de furnizare gaze naturale 

 

În dorinţa de a îmbunătăţi serviciile de furnizare gaze naturale către consumatori, ANRE a emis ordinul nr.37/01.10.2007 care prevede anumite obligaţii pentru furnizorul de gaze naturale, după cum urmează :

–           de a răspunde solicitării primite din partea oricărui solicitant/consumator, având ca obiect încheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementată/negociată a gazelor naturale, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;

–          de a răspunde sesizărilor adresate în scris cu privire la facturi, explicând conţinutul acestora şi dacă se constată că sesizarea a fost întemeiată, de a efectua recalcularea facturilor, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării solicitării;

–          de a răspunde sesizărilor cu privire la calitatea gazelor furnizate, inclusiv prin transmiterea după caz, a celui mai recent buletin de analiză cromatografică, determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;

–          să răspundă sesizărilor cu privire la funcţionarea, înlocuirea, remedierea, schimbarea amplasamentului contorului şi alte asemenea, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării;

–          să efectueze plata penalităţilor, în cazul nerespectării termenelor enumerate mai sus, în termen de maxim 20 de zile de la data la care obligaţiile furnizorului au devenit scadente.

În cazul nerespectării obligaţiilor prezentate mai sus, respectiv nealinierea la indicatorii de performanţă, societatea noastră trebuie să efectueze plata unor penalităţi către dumneavoastră, în conformitate cu tabelul anexat.

În situaţia în care consideraţi că obligaţiile prezentate mai sus, nu au fost respectate vă puteţi adresa societăţii noastre în termen de maxim 30 de zile de la data exigibilităţii termenelor prevăzute, urmând a primi un răspuns din partea noastră, în termen de 20 de zile de la momentul depunerii reclamaţiei, timp în care vom verifica aspectele semnalate, respectiv vom solicita informaţii suplimentate sau vom lua măsuri de urgenţă, in funcţie de caz.

Deasemenea, puteţi sesiza ANRE în termen de 60 de zile de la data exigibilităţii obligaţiei de plată a furnizorului, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă.

Societatea noastră se preocupă constant de identificarea, înţelegerea şi satisfacerea aşteptărilor dumneavoastră, în calitate de consumatori, şi vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru a oferi servicii de calitate şi pentru respectarea acestor obligaţii.

 

PENALITĂŢI DATORATE CONSUMATORILOR DE GAZE NATURALE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII, RESPECTIV NEREALIZĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PREVĂZUŢI DE STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE GAZE NATURALE

Obligatia furnizoruluiTermenPenalităţi care trebuie plătite consumatorului pentru neîndeplinire obligaţiei în termen
Să răspundă la orice solicitare primită din partea oricărui solicitant/consumator, având ca obiect încheierea/modificarea unui contract de furnizare reglementată/negociată a gazelor naturale15 zile de la inregistrarea solicitării30 RON
În cazul depăşirii termenului de 15 zile, pentru fiecare zi suplimentară, dar nu mai mult de 15 zile5 RON
Să răspundă sesizărilor adresate în scris de consumatori cu privire la facturi, explicând acestora conţinutul facurilor şi, în cazul în care solicitarea consumatorilor se dovedeşte a fi întemeiată, de a proceda la recalcularea facturilor15 zile de la inregistrarea solicitării30 RON
În cazul depăşirii termenului de 15 zile, pentru fiecare zi suplimentară5 RON
Să raspunde sesizărilor oricărui consumator cu privire la calitatea gazelor naturale furnizate, să analizeze sesizarea primită şi să comunice în scris consumatorului rezultatul acestei analize, inclusiv prin transmiterea, după caz, a celui mai recent buletin de analiză cromatografică, determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare15 zile de la inregistrarea solicitării50 RON
În cazul depăşirii termenului de 15 zile, pentru fiecare zi suplimentară10 RON
Raportare standard furnizare pentru anul 201330 zile de la inregistrarea solicitării30 RON
În cazul depăşirii termenului de 30 zile, pentru fiecare zi suplimentară5 RON
Să efectueze plata penalităţilor prevăzute mai sus, în cazul nerespectării termenelor de răspuns menţionate sau să informeze în scris consumatorul/solicitantul în legătură cu penalităţile datorate. Această prevedere nu se aplică în cazul în care există un litigiu între furnizor şi solicitant/consumator cu privire la obligaţia furnizorului de a efectua plata respectivă, iar litigiul a făcut obiectul unei reclamaţii depuse la ANRE sau al unei soluţionări în faţa unei instanţe judecătoreşti20 zile de la data la care obligaţiile furnizorului au devenit scadente150 RON